Relationship Manager (บางนา สมุทรปราการ)


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

ประเภทงาน

งานธนาคาร งานผู้จัดการ

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานขายในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัววัดความสำเร็จ
- วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในความดูแล และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมกำหนดโอกาสของลูกค้าในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานะของลูกค้า ความต้องการ รวมถึงความเสี่ยงของการขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเบื้องต้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้า (CA)
- ออกเยี่ยมให้คำปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดแก่ลูกค้า
- ประสานงานและสนับสนุนงานด้านการจัดคำขออนุมัติเครดิต (Credit Write-Up) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้า (CA) เพื่อให้สามารถจัดสรรวงเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าทราบ พร้อมเจรจากับลูกค้าเพื่อดำเนินการตั้งวงเงินเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารในการ
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการของธนาคารแก่ลูกค้าระบุและติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า รวมทั้งแจ้ง/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้างานรักษาคุณภาพหนี้
- ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และช่วยเจรจากับลูกค้าเพื่อชำระหนี้ขยายตลาดโดยการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ตลอดจนการสร้างความความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ข้อบังคับทางกฏหมาย มาตรฐานการทำงาน ระเบียบ นโยบาย และเป้าหมายของธนาคารปฏิบัติงานมาตรฐาน (Common Task) ตามที่ธนาคารระบุไว้สำหรับแต่ละระดับตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาด การขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของธนาคาร และด้านการวิเคราะห์เป็นอย่างดี


หมายเหตุ: ตำแหน่งงานนี้จำเป็นต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลก่อนพิจารณารับเข้าทำงาน เพื่อความปลอดภัยและรักษามาตรฐานขององค์กร

Remark: This position requires a criminal record information check prior consideration for employment to ensure safety and maintain standards of the organization.

คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานขายในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัววัดความสำเร็จ
- วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในความดูแล และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมกำหนดโอกาสของลูกค้าในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์สถานะของลูกค้า ความต้องการ รวมถึงความเสี่ยงของการขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเบื้องต้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้า (CA)
- ออกเยี่ยมให้คำปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดแก่ลูกค้า
- ประสานงานและสนับสนุนงานด้านการจัดคำขออนุมัติเครดิต (Credit Write-Up) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้า (CA) เพื่อให้สามารถจัดสรรวงเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าทราบ พร้อมเจรจากับลูกค้าเพื่อดำเนินการตั้งวงเงินเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารในการ
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการของธนาคารแก่ลูกค้าระบุและติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า รวมทั้งแจ้ง/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้างานรักษาคุณภาพหนี้
- ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และช่วยเจรจากับลูกค้าเพื่อชำระหนี้ขยายตลาดโดยการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ตลอดจนการสร้างความความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ข้อบังคับทางกฏหมาย มาตรฐานการทำงาน ระเบียบ นโยบาย และเป้าหมายของธนาคารปฏิบัติงานมาตรฐาน (Common Task) ตามที่ธนาคารระบุไว้สำหรับแต่ละระดับตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาด การขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของธนาคาร และด้านการวิเคราะห์เป็นอย่างดี


หมายเหตุ: ตำแหน่งงานนี้จำเป็นต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลก่อนพิจารณารับเข้าทำงาน เพื่อความปลอดภัยและรักษามาตรฐานขององค์กร

Remark: This position requires a criminal record information check prior consideration for employment to ensure safety and maintain standards of the organization.

สถานที่ปฎิบัติงาน

ธนาคารกสิกรไทย

กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resource Department

ธนาคารกสิกรไทย


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
18 ถึง 60

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
ธุรกิจ
ธุรกิจธนาคาร
เปิดรับสมัคร
9 ตำแหน่งงาน