บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการแพทย์/เภสัชกร/บริษัทยา/เวชภัณฑ์
สำนักงานใหญ่: 97/11 ชั้น 5 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่ารักษาพยาบาล

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัส

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- วันลาพักร้อน เริ่ม 12 วัน/ปี (บวกเพิ่มตามอายุงาน สูงสุด 17 วัน/ปี)

- ค่าเช่าบ้าน

- สนับสนุนการเก็บ CPE

- ไม่มีสัญญาผูกมัด

- ส่วนลดซื้อสินค้า Big C ราคาพนักงาน

- เติบโตต่อเนื่องและรวดเร็ว



สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

97/11 ชั้น 5 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้