บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด

ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ
สำนักงานใหญ่: 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

Established in 2009, TECTONIX is an internationally-recognized and award-winning landscape design studio based in Bangkok, Thailand. Our design philosophy always aim to define a sense of place, to create the harmony between human and nature and to enhance the quality of life.

The firm currently operates with 6 studios employing 60 professionals as multi-disciplinary team who deeply share their own talent and professional experiences with strong passion in design.

We are now working with the international hotel operators and leading real estate developers for the projects throughout Asia-Pacific region from Thailand, China, India, Malaysia, Cambodia, etc.

สวัสดิการและผลประโยชน์

BENEFITS. REWARDS. BALANCE. Have it all at TECTONIX.

Fuel your needs and power your passions. We offer some of the most competitive compensation and benefits packages in the landscape designing industry and we take work-life balance seriously.

Benefits & Health

We offer compensation and benefits packages considered to be among the best choice and value at the best cost. Specific rewards and benefits package such as sports welfare, medical/dental care/group insurance and provident fund.

Rewarding your performance

We're here to reward your achievements. It's simple. We believe in rewarding our team members for a job well-done. All of our professionals' functions as essential members of a team.

Work-life balance

We have flexible working arrangements and paid time off that help you achieve a fulfilling work-life balance. Just one of the many flexible working policies we have in place to ensure you have more time to do the things you love.

ชีวิตการทำงาน

BENEFITS. REWARDS. BALANCE. Have it all at TECTONIX.

Fuel your needs and power your passions. We offer some of the most competitive compensation and benefits packages in the landscape designing industry and we take work-life balance seriously.

Benefits & Health

We offer compensation and benefits packages considered to be among the best choice and value at the best cost. Specific rewards and benefits package such as sports welfare, medical/dental care/group insurance and provident fund.

Rewarding your performance

We're here to reward your achievements. It's simple. We believe in rewarding our team members for a job well-done. All of our professionals' functions as essential members of a team.

Work-life balance

We have flexible working arrangements and paid time off that help you achieve a fulfilling work-life balance. Just one of the many flexible working policies we have in place to ensure you have more time to do the things you love.

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้