อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
สำนักงานใหญ่: office 123 AMPOLFOOD HQ 123 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

สุขภาพที่ดี ย่อมมาจากอาหารที่ดี

กลุ่มอำพลฟูดส์

กลุ่มอำพลฟูดส์ มุ่งสร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทศักยภาพการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนวัตกรรมที่ทันสมัย โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอำพลฟูดส์มาตลอด 3 ทศวรรษ คือ การรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่อำพลฟูดส์ยังคงยึดมั่นตลอดไป

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

office 123 AMPOLFOOD HQ 123 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้