บริษัท แฟชั่น แวลิว จำกัด

ธุรกิจบริการ
สำนักงานใหญ่:
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

ชีวิตการทำงาน

รับสมัครงาน

1. พนักงาน / ผู้ร่วมงาน

ให้บริการจัดทำพื้นรองอุ้งเท้าสุขภาพเฉพาะบุคคลจอลลี่วอล์ค

2. สถานที่ทำงาน – ร้านคลินิคจอลลี่วอล์คในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

3. รายได้ดีและมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนประจำร้านคลินิคจอลลี่วอล์ค

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

4.1 สัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4.2 ผ่านการอบรมงานจากจอลลี่วอล์คเซ็นเตอร์

( ซึ่งทางบริษัทมีการอบรมงานให้ฟรี )

4.3 มีจิตสำนึกในการบริการที่ดี และมีจรรยาบรรณ

4.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ

4.5 ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเอง และรักความก้าวหน้า

สมัครได้ที่ จอลลี่วอล์คเซ็นเตอร์

บริษัทแฟชั่นแวลิวจำกัด

คุณกระแต 062-5909524 คุณสุพจน์ 092-751222

หรือโทร 02-7218365-8 วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้