ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน

ธุรกิจธนาคาร
สำนักงานใหญ่: อาคารไทยซัมมิตชั้น21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจ ด้านสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อ SME

ปัจจุบัน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้นรวม 65 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ซึ่งประกอบ ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจการลงทุน และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าและบริหารจัดการอาคารสำนักงานที่ให้เช่ากับธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ โดยทุนภัทร มีบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ บล.ภัทร บริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน ได้แก่ บลจ.ภัทร และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited (“Phatra Asset Management (Cayman)”)

สวัสดิการและผลประโยชน์

  • มีรายได้ประจำ
  • โบนัส
  • คอมมิชชั่น
  • เบิกค่ารักษาพยาบาล
  • ท่องเที่ยว
  • สวัสดิการอื่น ๆ ของธนาคาร

ชีวิตการทำงาน

ธนาคารเกียรตินาคิน..เราเชื่อว่างานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เราพร้อมเปิดรับวัฒนธรรม ความคิดเห็น ของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะกล้าคิด และแบ่งปันความคิดดีๆให้กับทีมงาน ร่วมต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน ด้วยใจที่มุ่งมั่นในความสำเร็จ

เราทำงานกันอย่างใกล้ชิด เหมือนพี่ เหมือนน้อง ที่นี่ ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค ชีวิตการทำงานที่เกียรตินาคิน เราจริงจัง มุ่งมั่น เน้นการทำงานที่สนุก และมีความสุขกับงาน (Work Smart Play Hard) เราทำงานด้วยใจ ซึ่งที่นี่เรามีชมรมที่หลากหลาย ให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ

ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมสร้างบรรยากาศ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" เราร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน สร้างการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญเราสนับสนุน ให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รูปภาพ

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

อาคารไทยซัมมิตชั้น21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร คลองตัน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตวัฒนา BTS พร้อมพงษ์ MRT เพชรบุรี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้