KWANNALIN

ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
สำนักงานใหญ่: หาดใหญ่
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค เปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ในออฟฟิศ มีหลายฝ่าย ทั้งประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และการตลาด

สวัสดิการและผลประโยชน์

เวลางาน : 10:00-17:00น.

หยุด     : 1 วันอาทิตย์

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

หาดใหญ่

หาดใหญ่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้