บริษัท คิวเอ็กเชนจ์ จำกัด

ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ
สำนักงานใหญ่:
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทให้บริการทางการเงิน(สินเชื่อให้กู้)

สวัสดิการและผลประโยชน์

ประกันสังคม

มีค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ

ชีวิตการทำงาน

เป็นบริษัทยุคใหม่ มีการทำงานที่ยืดหยุ่ด

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้