บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
สำนักงานใหญ่: 79/349,350 ชั้นที่ 1,2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (สำนักงานใหญ่)
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

       เป็นธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งการเป็น ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ​และรับขนส่ง สินค้า ในประเทศ (International Logistics Service Provider) โดยเน้นการขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL)​ โดยเน้นการขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL)

        ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยบริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ใช้บริการด้านการขนส่งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ การดำเนินพิธีการศุลกากร แพคเกจสินค้า การจัดการขนส่งสินค้าอันตราย คลังสินค้า 

       นอกเหนือจากความเร็วในการจัดส่งแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเน้นความปลอดภัยของการจัดส่งเป็นอันดับแรก เพื่อให้การบริการด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องความปลอดภัยในการจัดส่งโดยไม่มีความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้าและทรัพย์สินและสินค้าของลูกค้า

    บริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่ดีต่างประเทศมากกว่า 535 ราย ซึ่งครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

Sonic Interfreight 

        ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) แสดงให้เห็นว่า sonic interfreight พัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สวัสดิการและผลประโยชน์

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ประกันภัยกลุ่ม

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. โบนัส

5. ท่องเที่ยวประจำปี

6. ทำงานวันเสาร์ครึ่งวัน (เสาร์แรกของเดือน)

7. สวัสดิการอื่น ๆ

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

79/349,350 ชั้นที่ 1,2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้