บริษัท ซีสเท็ม สตาร์ จำกัด

ธุรกิจบริการ
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 65 ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

-เงินเดือนตามความสามารถ
-ค่าเบี้ยประจำไซด์งาน
-ประกันสังคม
-โบนัสตามผลประกอบการ
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-รายได้อื่น ๆ (Incentive)
-การเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน
-ชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 65 ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้