บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด

ธุรกิจผลิต และ จำหน่ายสิ่งพิมพ์ และ Solutions
สำนักงานใหญ่: 872/1 ,872/2 ถนนเอกชัย ซอย 102/3 เขตบางบอน แขวงบางบอนเหนือ กทม.10150
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท จำหน่าย และ สอนการทำงานใช้งาน เครื่องพิมพ์ลายเสื้อ และ วัสดุ ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2555 งานส่วนให้เป็นงาน ติดตั้ง ซ่อม  service โดยรวม บริการครบวงจร เราจึงเป็นบริษัท อันดับต้นๆเกี่ยวกับงานพิมพ์สกรีนดิจิตอลแบบครบวงจร โดยบุคลากรของเรามีคุณภาพสูง มีการอบรมณ์ อยู่ตลอดทุกๆ สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

  การพัฒนาองค์กร (Organizational Development หรือ OD) เป็นกระบวนการที่เน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปและแนวคิดในการพัฒนาองค์กร:

1. **การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน** - เข้าใจภาพรวมขององค์กร, ความสามารถ, จุดอ่อน, และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

2. **การกำหนดเป้าหมาย** - ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

3. **การออกแบบและวางแผน** - การเลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนา รวมถึงการกำหนดแผนปฏิบัติ

4. **การปฏิบัติ** - การดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

5. **การประเมินและตรวจสอบ** - ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อรับรู้ถึงความสำเร็จหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

6. **การปรับปรุงและปรับแก้** - ค้นหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย

การพัฒนาองค์กรไม่เน้นเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้, การทำงานร่วมกัน, และการติดตามแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน.

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

872/1 ,872/2 ถนนเอกชัย ซอย 102/3 เขตบางบอน แขวงบางบอนเหนือ กทม.10150

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้