บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน
สำนักงานใหญ่: 9/260 รังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ซ.3 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เปิดรับสมัคร: 0 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด หรือเดิม บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต - จำหน่ายก๊อกน้ำและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ในนาม KARAT มากว่า 32 ปี เป็นที่ยอมรับในเรื่องสินค้า และบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 7 ปีติดต่อกันและรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

สวัสดิการและผลประโยชน์

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- เบิกค่ารักษาพยาบาลประจำปี
- เบิกค่าทำฟันประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
- เครื่องแบบพนักงาน
- สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาดูแลภรรยาคลอดบุตร / ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สามารถสะสมได้) เป็นต้น
- วันทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก

รูปภาพ

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

9/260 รังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ซ.3 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จังหวัดปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรม รังสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้

ไม่พบตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ อาจจะมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว หรือบริษัทไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่าง กรุณาตรวจสอบการอัพเดทในภายหลังอีกครั้ง

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้