งานดีๆ หาง่ายกว่าที่คิดเยอะ!

สร้างประวัติบนเว็บ Bestjob.in.th วันนี้ แล้วรอบริษัทชั้นนำนัดสัมภาษณ์งานได้เลย

หางาน เขตดินแดง

หางาน เขตดินแดง สมัครงานในละแวกใกล้เคียง หางาน สมัครงาน ออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ พบกับข้อมูลตำแหน่งงานว่าง เขตดินแดง พร้อมข้อมูลเงินเดือน รายละเอียดงาน คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ และวิธีสมัครงาน หางาน สมัครงาน เขตดินแดง กับบริษัทดีๆ เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด กรองงาน เขตดินแดง ให้กับคุณ สนใจตำแหน่งงานไหน ให้คลิกดูรายละเอียดของตำแหน่งงานนั้นๆได้เลย หรือคุณสามารถปรับการกรองผลการค้นหาได้อีกด้วย

พบ 27 ตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่บริการช่องทางพิเศษ

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. ชี้แจงทำควา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2567


System Cloud Engineer (AWS, VMware)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล และจัดการระบบ Cloud (AWS, GCP, Azure) ของบริษัท- ดูแล และจัดการระบบเครือ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2567


QA Automated Tester

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - Identify testing automation framework and develop automated test script to ma...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 9 กรกฎาคม 2567


พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาอนุมัติรับประกันคำขอเอาประกันแบบตรวจสุขภาพตามจำนวนทุนประกันที่ได้รับมอ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 9 กรกฎาคม 2567


Messager (พนักงานส่งเอกสาร)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งเอกสารภายใน ภายนอกให้กับผู้บริหาร- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2567


Data Center Operation Specialist (Data Center)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Data Center รวมถึงการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับห...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2567


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Application Sales Tools

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้มีความรู้ในเครื่องมือการขา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2567


เจ้าหน้าที่บริการช่องทางพิเศษ

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. ชี้แจงทำควา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2567


Business Analyst (Life Insurance Group)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำ Workflow Business Requirement2.ทดสอบระบบงานที่เกี่ย...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2567


Business Analyst (Junior and Senior Level)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Busi...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2567


IT Security Specialist (Cyber Security)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ IT Security - รับผิดชอบด้านการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2567


Call center (บริการด้านข้อมูล / รับเรื่องร้องเรียน)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไข / ช่วยเหลือข้อร้องเรียนของผู้เอาประกัน (...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 กรกฎาคม 2567


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานบริการผู้เอาประกัน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลและจำนวนเงินผลประโยชน์ค้างจ่ายเกิน 10 ปี เข้ากอง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 30 มิถุนายน 2567


Cash Management Senior Officer - Finance Division

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ – ดำเนินการจัดทำ Daily Report พร้อมทั้งทำการ Reconcile รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหมฉ้อฉล

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบตรวจสอบและพิจารณาการเรียกร้องสินไหม การทำประกันภัย ที่มีลักษณะมีความซั...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มิถุนายน 2567เจ้าหน้าที่จัดงานพิธีการ

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเตรียมเครื่องสักการะบูชา พระภูมิเจ้าที่ พระพรหม พระพุทธรูป เทพเจ้า เป็นประจ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 มิถุนายน 2567


Business Analyst (Life Insurance Group)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำ Workflow, Business Requirement ทดสอบระบบ- UAT ระบบง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2567


Business Analyst (Life Operations Transformation)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาแนวโน้มทิศทางการตลาดและคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสการพัฒนาศักยภาพในการ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรับประกันธุรกิจพันธมิตร

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสารข้อมูลชุดคำขอเอาประกันภัย และความถูกต้องของการพิจารณาอนุมัติกรมธ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 24 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่รับประกันธุรกิจพันธมิตร

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับเอกสารชุดคำขอเอาประกัน และเอกสารประกอบการสมัครทำประกัน พร้อมตรวจสอบความถูก...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 24 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต (เดินทางต่างจังหวัดได้)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของเคสตรวจสอบ / ตรวจเยี่ยม-...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 มิถุนายน 2567


พยาบาลพิจารณาสินไหมทดแทน ประจำสินไหมตรัง

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - อนุมัติจ่ายสินไหมและสิทธิ์ประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมกรรม์ ตามอำนาจที่ได้รับมอบจาก...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 19 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่บริการงานสาขา

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาอนุมัติงานนอกอำนาจสาขา- ออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันทดแทน- ดูแลงานให้บร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหมทดแทน ประจำสินไหมนครราชสีมา

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

(เขตดินแดง) หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสาร พยานหลักฐาน รายงา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2567


Call Center Technical ประจำสำนักงานสาทร (อาคารชาร์เตอร์ สแคร์)

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

(เขตดินแดง) บริการข้อมูล แนะนำและตอบข้อสงสัยการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า,Hardware Computer,Smart Phone ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์...

จำนวน: 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2564


เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาษาพม่า,กัมพูชา (Information Call Center) อาคารมหานครยิปซั่ม

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

(เขตดินแดง) • ให้บริการข้อมูลภาษา AEC (เช่น เมียนมาร์,กัมพูชา)• ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน และชี้แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิ• รับเรื่องร้...

จำนวน: 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 กันยายน 2566


เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านสายการบิน ( Skill Eng )ประจำสำนักงานวิภาวดีฯ

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

(เขตดินแดง) • ให้ข้อมูลเที่ยวบิน ตามที่ลูกค้าสอบถาม และประสานงานแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ • ตรวจสอบข้อมูลการสำรองที่น...

จำนวน: 10 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2564

รับข้อมูลอัพเดทงานมาใหม่ล่าสุดก่อนใคร

ฝากประวัติไว้ก่อนสิครับ เมื่อมีงานตามข้อมูลที่เลือกขึ้นมา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีครับ ฝากประวัติฟรี 100% ครับ

ฝากประวัติ

กรองผลการค้นหา

สาขาอาชีพ

สถานที่

เงินเดือนขั้นต่ำ

ประเภทของงาน

ประสบการณ์ขั้นต่ำ

ระดับงาน

บริษัทดีๆ ที่น่าทำงานด้วย