บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

ธุรกิจพาณิชย์
สำนักงานใหญ่: 123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เปิดรับสมัคร: 20 ตำแหน่งงาน

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

฿10,500-฿12,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร- พิมพ์เอกสาร สแกนเอกสารต่างๆ - ประสานง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2567


ช่างอาคารประจำสำนักงานใหญ่รัชดา

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจสอบอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร ตามรอบเวลา พร้อมบันทึกผลสรุปรายงาน เพื่อให้เ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (เดินทางไปต่างจังหวัดได้)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้รู้แน่ว่า...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานและสนับสนุนทีมงานช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการจัดส่ง- ขรายงานให้มีประสิทธิภาพ รว...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานและสนับสนุนทีมงานช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการจัดส่ง- ขรายงานให้มีประสิทธิภาพ รว...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของเคสตรวจสอบ / ตรวจเยี่ยม-...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2567


Cash Management Senior Officer - Finance Division

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ – ดำเนินการจัดทำ Daily Report พร้อมทั้งทำการ Reconcile รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่กฎหมาย (สืบทรัพย์-บังคับคดี)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สินและบังคับคดีทุกประเภท รวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ย ทำสัญญายอม ร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 กุมภาพันธ์ 2567


Graphic Design & Event Marketing Officer

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่วมสร้าง และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งร่วมวางแผ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 กุมภาพันธ์ 2567


IT Audit

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ -Responsible for IT audit engagements (e.g. planning and resource management, e...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่ทีมเงินเดือนและจ่ายผลประโยชน์ - ฝ่ายบัญชี (Payroll Officer)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเงินเดือนของพนักงาน2. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อประ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2567


Business Analyst (Junior and Senior Level)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Busi...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2567


IT Security Specialist (Cyber Security)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ IT Security - รับผิดชอบด้านการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2567


Call center (บริการด้านข้อมูล / รับเรื่องร้องเรียน)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไข / ช่วยเหลือข้อร้องเรียนของผู้เอาประกัน (...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2567


Business Analyst (Life Insurance Group)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทา Workflow, Business Requirement ทดสอบระบบ- UAT ระบบง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวินัยฝ่ายขาย

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2567


Data Center Operation Specialist (Data Center)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Data Center รวมถึงการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับห...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2567


พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาอนุมัติรับประกันคำขอเอาประกันแบบตรวจสุขภาพตามจำนวนทุนประกันที่ได้รับมอ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ทีมบริหารแผนงานกลุ่มประกันชีวิต)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลสถิติและรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567


DMTM Telesales Training (Senior - Manager Level)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ Telesales Training Team - ทำหน้าที่ดูแลออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 มกราคม 2567


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้