TES Group

ธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
สำนักงานใหญ่: 112/45 ถ. สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ.พระประแดง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เปิดรับสมัคร: 11 ตำแหน่งงาน

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

112/45 ถ. สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ.พระประแดง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

จังหวัดสมุทรปราการ พระประแดง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ส่วนฝ่ายบัญชี New

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี-เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ด้านบัญชี A/P2 ตรวจสอบรายงานภา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 20 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่ส่วนบุคคลและธุรการ New

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - การสรรหาใบสมัครจากแหล่งต่างๆ- คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติท...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 19 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่-หัวหน้าส่วน สิ่งแวดล้อม New

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่1.แผนงานการปฎิบัติงาน / สรุปน้ำหนักตกค้าง 2.ปล่อยงานในระบบ APP (ประจ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 18 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ New

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถติดต่อและประสานงานกับ Supplier ในไทยและต่างประเทศได้2.สามารถติดต่อประสา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 18 มิถุนายน 2567


หัวหน้าส่วนฝ่ายบุคคลและธุรการ ส่วนงานบุคคล

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคล2. มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ3. มีความรู้ด้านกฏ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 มิถุนายน 2567


หัวหน้าส่วนฝ่ายบัญชีและการเงิน

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้าบัญชี1) ปิดงบทดลองรายเดือน2) บริหารงบการเงินให้มีประสิทธิภาพ2) ตรวจสอ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสโตร์

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) จัดซื้อ & จัดหาวัสดุ /อุปกรณ์2) เจรจาต่อรองเงื่อนไขการสั่งซื้อ ทั้งราคาแ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567


ช่างเชื่อม-ประกอบติดตั้งและซ่อมบำรุง

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประกอบติดตั้งและซ่อมบำรุง เครื่องทำความเย็นแบบตู้บรรทุก หรือ ห้องเย็น อุณหภู...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม2. จัดอบรมพนักง...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่การตลาด

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานลูกค้าใหม่และเก่าเรื่องข้อมูลการบริการสินค้า2.ติดต่อประสานงานลูกค้า ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567


เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและซ่อมบำรุง

TES Group

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลการทำงานของเตาเผา/เครื่องจักร2) ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักร3) ซ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2567


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้