Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

ธุรกิจพาณิชย์
สำนักงานใหญ่: T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เปิดรับสมัคร: 31 ตำแหน่งงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ประกันชีวิต
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสังคม
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแผนก Putaway Contract (คลังสินค้า บางนา กม.23) New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำตาม WI-ตรวจสอบ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 20 มิถุนายน 2567


Outsource Management Supervisor New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Observe and assess OA performance in following collection procedures.2. Cond...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 19 มิถุนายน 2567


พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ (บางนา กม.23) New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารจากหัวหน้างาน- ตรวจสอบความถูกต...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2567


[SPX Express] หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Hub Supervisor (เขตปทุมวัน)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน (สัญญาจ้าง)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแล และบันทึกรายการบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียน- วิเคราห์ข้อมูลอัต...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตลาดกระบัง)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สัญญาจ้าง)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อ/รับสาย ลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ2. ติดตามทวงถาม เพื่อให้เกิดกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 10 มิถุนายน 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (อำเภอลำลูกกา)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 10 มิถุนายน 2567


(สัญญาจ้าง) เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแผนกคืนสินค้า (บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลจัดการการคืนสินค้าในคลัง- จัดการการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายหรือผู้ซื้อ- ส...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแผนกคืนสินค้า (บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลจัดการการคืนสินค้าในคลัง- จัดการการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายหรือผู้ซื้อ- ส...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 มิถุนายน 2567


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแผนก Pick Pack (คลังสินค้า บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล/ตรวจสอบคุณภาพสินค้า/นับสต็อก/ควบคุมปริมาณสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง- ร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 มิถุนายน 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (สาขาธนบุรี)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Hub Supervisor (อำเภอลำลูกกา)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตบางพลัด)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตยานนาวา)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตบางรัก)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (อำเภอนนทบุรี)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตคลองสามวา)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตคลองสาน)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (อำเภอบางกรวย)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (อำเภอปากเกร็ด)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (เขตตลิ่งชัน)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Hub Supervisor (เขตหลักสี่)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Hub Supervisor (อำเภอเมืองนนทบุรี)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Hub Supervisor (เขตบางเขน)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Hub Supervisor (อำเภอปทุมธานี)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2567


[SPX Express] ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Hub Agent (อำเภอลำลูกกา)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2567


[SPX Express]ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า Senior Agent (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอน- ตรวจสอบกระบวนกา...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2567


นักศึกษาฝึกงานปวส.-คลังสินค้า Shopee (เริ่มฝึกงาน พ.ค.67)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานในแผนกภายในคลังสินค้า และ เรียนรู้การทำงานกับพี่ๆหัวหน้างาน Outbound : Pi...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2567


เจ้าหน้าที่การเงิน (สัญญาจ้าง)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแล และบันทึกรายการบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียน- วิเคราห์ข้อมูลอัต...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2567


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้