Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

ธุรกิจพาณิชย์
สำนักงานใหญ่: T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เปิดรับสมัคร: 9 ตำแหน่งงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ประกันชีวิต
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสังคม
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Return Team lead New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities• Manage all return operation to control team and support manag...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 มีนาคม 2567


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแผนกคืนสินค้า (บางนา กม.23) New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลจัดการการคืนสินค้าในคลัง- จัดการการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายหรือผู้ซื้อ- ส...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2567


หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (Senior Agent) เขตพระนคร

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมของศูนย์กระจายสินค้าในเขตพื้นที่ความรับผิ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2567


นักศึกษาฝึกงานปวส.-คลังสินค้า Shopee (เริ่มฝึกงาน พ.ค.67)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานในแผนกภายในคลังสินค้า และ เรียนรู้การทำงานกับพี่ๆหัวหน้างาน Outbound : Pi...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2567


พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ (บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารจากหัวหน้างาน- ตรวจสอบความถูกต...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2567


Warehouse Project Management (Warehouse Bangna KM. 23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Scope·Initiate and lead warehouse operation excellence projects. Project sc...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2567


Put away Team lead (สัญญาจ้าง 11 เดือน)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ Ensuring continuous creative improvement for put away process through problem i...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2567


Warehouse Trainee

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ Study & implement the warehouse and supply chain project such as Lean ,cost...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2567


เจ้าหน้าที่คลังสินค้าแผนก Pick Pack (คลังสินค้า บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล/ตรวจสอบคุณภาพสินค้า/นับสต็อก/ควบคุมปริมาณสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง- ร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2567


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้