10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี

10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี

By: BestjobInTh Team | 14 พฤษภาคม 2562 | 11,494 views | 226 shares


10 ความสามารถและลักษณะที่ผู้สมัครงานควรมี

การสมัครงานแต่ละครั้ง นอกจากผู้สมัครงานจะต้องมีความสามารถครบถ้วนแล้ว การรู้ว่าทักษะหรือคุณสมบัติอื่นๆ อะไรอีกบ้างที่นายจ้างต้องการก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะคุณจะสามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวเขียนลงไปในเรซูเม่ แล้วใช้ใน การสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ในสังเวียนการสมัครงาน และทำให้คุณได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

ทักษะหรือความสามารถในการฟัง เขียน และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อการทำงานในทีมของคุณเอง หรือการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ภายในองค์กร

2. การวิเคราะห์

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

3. การปรับตัว

เมื่ออยู่ในที่ใหม่ การทำตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่นั้นก็สำคัญมาก เพื่อไม่ให้เป็นภาระ หรือเป็นตัวปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงาน

4. ความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

คุณจำเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำหรือการบริหารคน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีม การใช้คนให้ถูกงาน การมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคล หรือถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้า คุณก็ควรที่จะมีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว หรือเป็นไปได้ด้วยดี

5. การวางแผนและการจัดการ

ความสามารถในการวางแผน และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญ นายจ้างมองหาตรงนี้ ต่อให้ทำงานดีแต่ช้า ก็ไม่ทันกินนะ

6. มารยาททางสังคม

ประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ ความสามารถในการใส่ใจในบริบทรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการประพฤติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และรู้ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่ควรพูดหรือทำเพื่อให้กระทบกับผู้อื่น

7. การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล

ความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีความสมเหตุสมผล สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์การทำงานส่วนตัวที่ผ่านมาเอามาปรับใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

8. การทำงานเป็นทีม

ไม่ต้องพูดกันมากเรื่องนี้ เพราะว่าไม่มีใครทำงานคนเดียว ยกเว้นอยู่เกาะ คุณต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายในทีมอย่างเต็มที่ และสามารถตอบโจทย์เป้าหมายร่วมของทุกคนในทีมและเป้าหมายส่วนบุคคลไปพร้อมๆ กันได้

9. การลำดับความสำคัญ

การลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานแต่ละชิ้น ว่าควรทำงานไหนก่อน งานไหนไว้ทีหลัง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากปัญหาเฉพาะหน้า

10. ความรู้เรื่องเทคโนโลยี

โลกเปลี่ยนไปแล้ว ใครที่ตามไม่ทันมีแต่จะล้าหลัง อาจจะโดนหุ่นยนต์ทำงานแทนได้นะครับ เราจะต้องปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอ หมั่นหาความรู้เข้ามาใส่ตัวอยู่ตลอดเวลานะ

ติดตามสาระดีๆ ได้ที่นี่ bestjob.in.th

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทดีๆ ที่น่าทำงานด้วย

ฝากประวัติกับ BestJob.in.th
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซต์ BestJob.in.th วันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำได้เลย!