ตัวอย่าง Job Description (JD) พนักงานจัดซื้อ

ตัวอย่าง Job Description (JD) พนักงานจัดซื้อ

By: BestjobInTh Team | 1 พฤศจิกายน 2566 | 1,700 views | 11 shares


ในฐานะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล คุณกำลังมองหาตัวอย่าง Job Description สำหรับพนักงานจัดซื้อ ใช่ไหม? หากเป็นเช่นนั้น คุณมาถูกที่แล้ว! ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างคำอธิบายงานสำหรับผู้ซื้อที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างคำอธิบายงานของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะกำลังรับสมัครผู้ซื้อคนแรกหรือคนที่สิบของคุณ เราก็มีตัวอย่างคำอธิบายงานที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน

Retail Purchaser (พนักงานจัดซื้อสินค้าปลีก)

Job Description:

 • Source, negotiate, and purchase merchandise to meet customer demand and maximize profitability.
 • Develop and maintain relationships with suppliers to ensure timely and high-quality deliveries.
 • Analyze market trends and sales data to identify new opportunities and make informed purchasing decisions.
 • Manage inventory levels and track product performance to ensure that the store has the right products in stock at the right time.
 • Collaborate with marketing and sales teams to develop and execute merchandising strategies.
 • Stay up-to-date on the latest retail trends and technologies to identify and implement new ways to improve the purchasing process.

Qualifications:

 • Strong understanding of retail purchasing principles and practices
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Bachelor's degree in business administration, supply chain management, or a related field preferred
 • 1-2 years of experience in retail purchasing preferred
 • Knowledge of retail trends and technologies

Job Description พนักงานจัดซื้อสินค้าปลีก ภาษาไทย:

รายละเอียดงาน:

 • จัดหา เจรจาต่อรอง และสั่งซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงเวลาและมีคุณภาพสูง
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลการขายเพื่อระบุโอกาสใหม่และตัดสินใจสั่งซื้ออย่างมีข้อมูล
 • จัดการระดับสินค้าคงคลังและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในสต็อกในเวลาที่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายขายเพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายสินค้า
 • ติดตามแนวโน้มและเทคโนโลยีค้าปลีกล่าสุดเพื่อระบุและนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการจัดซื้อปลีกอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อปลีก 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีค้าปลีก

Consumer Goods Purchaser (พนักงานจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค)

Job Description:

 • Source, negotiate, and purchase consumer goods to meet customer demand and maximize profitability.
 • Develop and maintain relationships with suppliers to ensure timely and high-quality deliveries.
 • Analyze market trends and sales data to identify new opportunities and make informed purchasing decisions.
 • Manage inventory levels and track product performance to ensure that the company has the right products in stock at the right time.
 • Collaborate with marketing and sales teams to develop and execute merchandising strategies.
 • Stay up-to-date on the latest consumer goods trends and technologies to identify and implement new ways to improve the purchasing process.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, supply chain management, or a related field preferred
 • 1-2 years of experience in consumer goods purchasing preferred
 • Strong understanding of consumer goods purchasing principles and practices
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Knowledge of consumer goods trends and technologies
 • Experience with consumer goods forecasting and demand planning
 • Knowledge of consumer goods software and systems
 • Ability to build and maintain relationships with suppliers
 • Proven track record of success in meeting or exceeding sales targets
 • Strong negotiation skills
 • Bilingual or multilingual proficiency (preferred)

รายละเอียดงาน:

 • จัดหา เจรจาต่อรอง และสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงเวลาและมีคุณภาพสูง
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลการขายเพื่อระบุโอกาสใหม่และตัดสินใจสั่งซื้ออย่างมีข้อมูล
 • จัดการระดับสินค้าคงคลังและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในสต็อกในเวลาที่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายขายเพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายสินค้า
 • ติดตามแนวโน้มและเทคโนโลยีสินค้าอุปโภคบริโภคล่าสุดเพื่อระบุและนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ประสบการณ์การคาดการณ์และวางแผนความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
 • มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 • ประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วในการบรรลุหรือเกินเป้าหมายยอดขาย
 • ทักษะการเจรจาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการใช้สองภาษาหรือหลายภาษา (สำคัญมาก)

Construction goods purchaser (พนักงานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง)

Job Description:

 • Source, negotiate, and purchase construction goods and materials to meet project requirements and maximize profitability.
 • Develop and maintain relationships with suppliers to ensure timely and high-quality deliveries.
 • Analyze market trends and pricing information to identify the best deals on construction goods and materials.
 • Manage inventory levels and track product performance to ensure that the company has the right materials on hand at all times.
 • Collaborate with project managers and other stakeholders to develop and execute procurement strategies.
 • Stay up-to-date on the latest construction goods and technologies to identify and implement new ways to improve the purchasing process.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, supply chain management, construction management, or a related field preferred
 • 1-2 years of experience in construction goods purchasing preferred
 • Strong understanding of construction goods purchasing principles and practices
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Knowledge of construction goods trends and technologies
 • Experience with construction goods forecasting and demand planning
 • Knowledge of construction goods software and systems
 • Ability to build and maintain relationships with suppliers
 • Proven track record of success in meeting or exceeding cost and schedule targets
 • Strong negotiation skills

รายละเอียดงาน:

 • จัดหา เจรจาต่อรอง และสั่งซื้อสินค้าและวัสดุก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงเวลาและมีคุณภาพสูง
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลราคาเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
 • จัดการระดับสินค้าคงคลังและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีวัสดุที่เหมาะสมในมืออยู่เสมอ
 • ทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อ
 • ติดตามสินค้าและเทคโนโลยีก่อสร้างล่าสุดเพื่อระบุและนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าและวัสดุก่อสร้าง 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการจัดซื้อสินค้าและวัสดุก่อสร้างอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการคาดการณ์และวางแผนความต้องการสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
 • มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
 • ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 • ประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วในการบรรลุหรือเกินเป้าหมายด้านต้นทุนและตารางงาน
 • ทักษะการเจรจาที่ดีเยี่ยม

Raw materials purchaser (พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ)

Job Description:

 • Source, negotiate, and purchase raw materials to meet production requirements and minimize costs.
 • Develop and maintain relationships with suppliers to ensure timely and high-quality deliveries.
 • Analyze market trends and pricing information to identify the best deals on raw materials.
 • Manage inventory levels and track product performance to ensure that the company has the right materials on hand at all times.
 • Collaborate with production managers and other stakeholders to develop and execute procurement strategies.
 • Stay up-to-date on the latest raw materials and technologies to identify and implement new ways to improve the purchasing process.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, supply chain management, or a related field preferred
 • 1-2 years of experience in raw materials purchasing preferred
 • Strong understanding of raw materials purchasing principles and practices
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Knowledge of raw materials trends and technologies
 • Experience with raw materials forecasting and demand planning
 • Knowledge of raw materials software and systems
 • Ability to work with technical teams to develop and implement new raw materials specifications
 • Proven track record of success in meeting or exceeding cost savings targets
 • Strong negotiation skills
 • Bilingual or multilingual proficiency (preferred)

รายละเอียดงาน:

 • จัดหา เจรจาต่อรอง และสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตและลดต้นทุน
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงเวลาและมีคุณภาพสูง
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลราคาเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุดิบ
 • จัดการระดับสินค้าคงคลังและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีวัสดุที่เหมาะสมในมืออยู่เสมอ
 • ทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อ
 • ติดตามวัตถุดิบและเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อระบุและนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบ 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างถ่องแท้
 • มีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการเข้ากับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ในการคาดการณ์และวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบวัตถุดิบ
 • ความสามารถในการทำงานกับทีมเทคนิคเพื่อพัฒนาและนำข้อกำหนดวัตถุดิบใหม่มาใช้
 • ประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วในการบรรลุหรือเกินเป้าหมายการประหยัดต้นทุน
 • ทักษะการเจรจาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการใช้สองภาษาหรือหลายภาษา (สำคัญมาก)

Fashion goods purchaser (พนักงานจัดซื้อสินค้าแฟชั่น)

Job Description:

 • Source, negotiate, and purchase fashion goods to meet customer demand and maximize profitability.
 • Develop and maintain relationships with suppliers to ensure timely and high-quality deliveries.
 • Analyze market trends and sales data to identify new opportunities and make informed purchasing decisions.
 • Manage inventory levels and track product performance to ensure that the store has the right products in stock at the right time.
 • Collaborate with marketing and sales teams to develop and execute merchandising strategies.
 • Stay up-to-date on the latest fashion trends and technologies to identify and implement new ways to improve the purchasing process.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in business administration, fashion merchandising, or a related field preferred.
 • 1-2 years of experience in fashion goods purchasing preferred.
 • Strong understanding of fashion trends and consumer preferences.
 • Ability to identify and select high-quality fashion goods at competitive prices.
 • Excellent negotiation and communication skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Experience with fashion retail software and systems.
 • Bilingual or multilingual proficiency (preferred).

รายละเอียดงาน:

 • จัดหา เจรจาต่อรอง และสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงเวลาและมีคุณภาพสูง
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลการขายเพื่อระบุโอกาสใหม่และตัดสินใจสั่งซื้ออย่างมีข้อมูล
 • จัดการระดับสินค้าคงคลังและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในสต็อกในเวลาที่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายขายเพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายสินค้า
 • ติดตามแนวโน้มแฟชั่นล่าสุดและเทคโนโลยีเพื่อระบุและนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ แฟชั่นเมอร์ชาไดซิ่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าแฟชั่น 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในแนวโน้มแฟชั่นและความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการระบุและเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้
 • ทักษะการเจรจาและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบค้าปลีกแฟชั่น
 • ความสามารถในการใช้สองภาษาหรือหลายภาษา (สำคัญมาก)

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการสร้างคำอธิบายงานสำหรับผู้ซื้อที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณทุกประการ

หาคนที่ใช่ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น!

การสรรหาบุคลากรเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก การใช้เว็บไซต์หางาน Bestjob.in.th ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยบริการของ BestJob.in.th คุณจะสามารถ:

 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพกว่า 3 แสนคนในประเทศไทย
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น 6 เท่า
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน
สร้างไอดีบริษัท เพื่อลงประกาศงาน
และ/หรือค้นหาเรซูเม่ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น:

 • เข้าถึงผู้สมัครงานคุณภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพ
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานพบงานที่ใช่มากขึ้น
 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทของคุณต่อผู้สมัครงาน

รักกัน ชอบกัน แชร์บทความนี้ให้เพื่อนได้เลยครับ


บริษัทดีๆ ที่น่าทำงานด้วย

ฝากประวัติกับ BestJob.in.th
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกประวัติของคุณกับเว็บไซต์ BestJob.in.th วันนี้ รับแจ้งเตือนงานมาใหม่ก่อนใคร และรอรับข้อเสนอตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำได้เลย!